Có 1 kết quả:

Chú xíng tǔ

1/1

Chú xíng tǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cambosols (Chinese Soil Taxonomy)