Có 1 kết quả:

Zá gǔ nǎo

1/1

Zá gǔ nǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zagunao river in Sichuan, tributary of Minjiang 岷江