Có 1 kết quả:

zá huò tān

1/1

zá huò tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stall selling various goods