Có 1 kết quả:

ㄐㄧ
Âm Pinyin: ㄐㄧ
Tổng nét: 18
Bộ: zhuī 隹 (+10 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: ノ丶丶ノフフ丶一ノ丶ノ丨丶一一一丨一
Thương Hiệt: BKOG (月大人土)
Unicode: U+96DE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt:
Âm Nôm: ke,
Âm Nhật (onyomi): ケイ (kei)
Âm Nhật (kunyomi): にわとり (niwatori), とり (tori)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: gai1

Tự hình 6

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

ㄐㄧ

phồn thể

Từ điển phổ thông

con gà

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con gà. ◎Như: “mẫu kê” 母雞 gà mái. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Thâm đồ mật toán thắng phu quân, Ưng thị thần kê đệ nhất nhân” 深圖密算勝夫君, 應是晨雞第一人 (Vương Thị tượng 王氏像) Mưu tính thâm hiểm hơn chồng, Đúng là "gà mái gáy sáng" bậc nhất.
2. (Danh) § Xem “kê gian” 雞姦.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Con) gà: 母雞 Gà mái; 錦雞 Gà gô; 火雞 Gà tây;
②【雞䰽】kê gian [jijian] Sự giao hợp đồng tính (giữa con trai với nhau).

Từ điển Trung-Anh

(1) fowl
(2) chicken
(3) CL:隻|只[zhi1]
(4) (slang) prostitute

Từ ghép 206

Ā ěr tài xuě jī 阿爾泰雪雞àn fù xuě jī 暗腹雪雞bái fù jǐn jī 白腹錦雞bái hóu bān yāng jī 白喉斑秧雞bái mǎ jī 白馬雞bái méi yāng jī 白眉秧雞bái qiē jī 白切雞bái zhǎn jī 白斬雞bān wěi zhēn jī 斑尾榛雞bān xié tián jī 斑脅田雞bān xiōng tián jī 斑胸田雞Bǎo jī 寶雞Bǎo jī Shì 寶雞市bèn jī 笨雞cǎo jī 草雞chái jī 柴雞cháng jiǎo yāng jī 長腳秧雞chǎo jī dàn 炒雞蛋chě jī ba dàn 扯雞巴蛋chú jī 雛雞dǎ jī xuè 打雞血dà shí jī 大石雞dāi ruò mù jī 呆若木雞dǒng jī 董雞dǒu jiǔ zhī jī 斗酒隻雞dòu jī 鬥雞dòu jī yǎn 鬥雞眼dòu jī zǒu mǎ 鬥雞走馬fàng shān jī 放山雞fèng tóu mài jī 鳳頭麥雞gē jī yān yòng niú dāo 割雞焉用牛刀gōng bǎo jī dīng 宮保雞丁gōng bào jī dīng 宮爆雞丁gōng jī 公雞gǔ dǐng jī 骨頂雞hé jī 鶡雞hè lì jī qún 鶴立雞群hè mǎ jī 褐馬雞hēi fù shā jī 黑腹沙雞hēi qín jī 黑琴雞hēi shuǐ jī 黑水雞hēi zuǐ sōng jī 黑嘴鬆雞hóng fù jǐn jī 紅腹錦雞hóng tuǐ bān yāng jī 紅腿斑秧雞hóng xiōng tián jī 紅胸田雞hóng yuán jī 紅原雞huā jī 花雞huā tián jī 花田雞huā wěi zhēn jī 花尾榛雞huáng jiá mài jī 黃頰麥雞huáng shǔ láng gěi jī bài nián 黃鼠狼給雞拜年huáng shǔ láng gěi jī bài nián , méi ān hǎo xīn 黃鼠狼給雞拜年,沒安好心huī tóu mài jī 灰頭麥雞huī xiōng zhú jī 灰胸竹雞huǒ jī 火雞jī ba 雞巴jī bāi 雞掰jī chì mù 雞翅木jī dàn 雞蛋jī dàn chǎo fàn 雞蛋炒飯jī dàn guǒ 雞蛋果jī dàn kér 雞蛋殼兒jī dàn li tiāo gǔ tou 雞蛋裡挑骨頭jī dàn qīng 雞蛋清jī dīng 雞丁jī fēi dàn dǎ 雞飛蛋打jī gū 雞菇jī guān 雞冠jī guān huā 雞冠花jī huò luàn 雞霍亂jī jī 雞雞jī jiān 雞奸jī jiān 雞姦jī jiǎo 雞腳jī jīng 雞精jī kuài 雞塊jī lèi 雞肋jī líng gǒu suì 雞零狗碎jī máo 雞毛jī máo diàn 雞毛店jī máo suàn pí 雞毛蒜皮jī mǐ huā 雞米花jī míng gǒu dào 雞鳴狗盜jī nèi jīn 雞內金jī nián 雞年jī pá 雞扒jī pái 雞排jī pí gē da 雞皮疙瘩jī pó 雞婆jī quǎn bù níng 雞犬不寧jī quǎn shēng tiān 雞犬升天jī ròu 雞肉jī tāng 雞湯jī tián jī 姬田雞jī tóng yā jiǎng 雞同鴨講jī tóu mǐ 雞頭米jī tuǐ 雞腿jī tuǐ gū 雞腿菇jī wěi jiǔ 雞尾酒jī wù 雞鶩jī xīn lǐng 雞心領jī xuè shí 雞血石jī yǎn 雞眼jī zéi 雞賊jī zhēn 雞珍jī zǐr 雞子兒jī zōng 雞樅jiā xiāng jī 家鄉雞jià jī suí jī 嫁雞隨雞jià jī suí jī , jià gǒu suí gǒu 嫁雞隨雞,嫁狗隨狗jiào jī 叫雞jīn jī 金雞jīn jī dú lì 金雞獨立jīn jī nà 金雞納jīn jī nà shù 金雞納樹jīn jī nà shuāng 金雞納霜jǐn jī 錦雞jù chì mài jī 距翅麥雞kǎo jī 烤雞Kěn dé jī Zhá jī 肯德基炸雞kǒu shuǐ jī 口水雞kūn jī 鵾雞kūn jī qǔ 鵾雞曲lán mǎ jī 藍馬雞lán xiōng yāng jī 藍胸秧雞lián chì jī 鐮翅雞luò tāng jī 落湯雞mǎ shā jī 馬殺雞máo tuǐ shā jī 毛腿沙雞mǔ jī 母雞ná zhe jī máo dàng lìng jiàn 拿著雞毛當令箭nǎi yóu jī dàn 奶油雞蛋niǎo bù lā shǐ , jī bù shēng dàn 鳥不拉屎,雞不生蛋níng méng jī 檸檬雞nìng wéi jī tóu , bù wéi fèng wěi 寧為雞頭,不為鳳尾nìng zuò jī tóu , bù zuò fèng wěi 寧做雞頭,不做鳳尾pìn jī mǔ míng 牝雞牡鳴pìn jī sī chén 牝雞司晨pǔ tōng yāng jī 普通秧雞ròu chuí mài jī 肉垂麥雞ròu jī 肉雞shā jī gěi hóu kàn 殺雞給猴看shā jī jǐng hóu 殺雞儆猴shā jī jǐng hóu 殺雞警猴shā jī qǔ luǎn 殺雞取卵shā jī xià hóu 殺雞嚇猴shā jī yān yòng niú dāo 殺雞焉用牛刀shā jī zǎi é 殺雞宰鵝shān jī 山雞sháo jī 勺雞shēn jī tāng 參雞湯shí huǒ jī 食火雞shí jī 石雞shǒu wú fù jī zhī lì 手無縛雞之力shǔ dù jī cháng 鼠肚雞腸shuǐ jī 水雞shuǐ jī zǐ 水雞子sì yǎn tián jī 四眼田雞sōng jī 松雞tān jī dàn 攤雞蛋tián jī 田雞tiě gōng jī 鐵公雞tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ 偷雞不成蝕把米tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ 偷雞不著蝕把米tōu jī mō gǒu 偷雞摸狗tǔ jī 土雞tǔ shòu jī 吐綬雞tuó jī 駝雞wén jī qǐ wǔ 聞雞起舞wèn kè shā jī 問客殺雞wū gǔ jī 烏骨雞wū jī 烏雞Wǔ shān jī 武山雞xī fāng sōng jī 西方松雞xī fāng yāng jī 西方秧雞Xī zàng máo tuǐ shā jī 西藏毛腿沙雞xián sū jī 鹹酥雞xiǎo dù jī cháng 小肚雞腸xiǎo jī 小雞xiǎo jī jī 小雞雞xiǎo tián jī 小田雞Xīn jiāng xiǎo pán jī 新疆小盤雞xióng jī 雄雞yǎng jī chǎng 養雞場yāo guǒ jī dīng 腰果雞丁yě jī 野雞yě jī dà xué 野雞大學yī rén dé dào , jī quǎn shēng tiān 一人得道,雞犬升天yóu jī 油雞yǒu jī 酉雞Zàng mǎ jī 藏馬雞Zàng xuě jī 藏雪雞zhá jī 炸雞zhá zǐ jī 炸子雞zhēn jī 榛雞zhī jī dǒu jiǔ 隻雞斗酒zhǐ jī mà gǒu 指雞罵狗zhì jī 雉雞zhú sī jī 竹絲雞zǐ shuǐ jī 紫水雞zōng bèi tián jī 棕背田雞zōng xiōng zhú jī 棕胸竹雞zǒu dì jī 走地雞zuì jī 醉雞Zuǒ Zōng táng jī 左宗棠雞zuò jī 做雞