Có 1 kết quả:

jī tāng

1/1

jī tāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chicken stock

Một số bài thơ có sử dụng