Có 1 kết quả:

jī dàn chǎo fàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

egg fried rice