Có 1 kết quả:

jī líng gǒu suì

1/1

Từ điển Trung-Anh

in pieces