Có 1 kết quả:

lí bu kāi

1/1

lí bu kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inseparable
(2) inevitably linked to