Có 1 kết quả:

lí hé qì

1/1

lí hé qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

clutch (mechanics)