Có 1 kết quả:

lí hé cí

1/1

lí hé cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

separable word (in Chinese grammar)