Có 1 kết quả:

lí zǐ

1/1

lí zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ion