Có 1 kết quả:

lí dǎo

1/1

lí dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

outlying islands