Có 1 kết quả:

Lí dǎo Qū

1/1

Lí dǎo Qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Islands District of the New Territories, Hong Kong