Có 1 kết quả:

lí xīn fēn lí jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

centrifuge