Có 1 kết quả:

lí xīn lì

1/1

lí xīn lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

centrifugal force