Có 1 kết quả:

lí xīn jī ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

centrifuge