Có 1 kết quả:

lí xīn jī

1/1

lí xīn jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

centrifuge