Có 1 kết quả:

lí qì

1/1

lí qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to abandon