Có 1 kết quả:

Lí shí qū

1/1

Lí shí qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lishi district of Lüliang city 呂梁市|吕梁市[Lu:3 liang2 shi4], Shanxi 山西