Có 1 kết quả:

lí xiàn

1/1

lí xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

offline (computing)