Có 1 kết quả:

lí pǔ

1/1

lí pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) excessive
(2) beyond reasonable limits
(3) irregular