Có 1 kết quả:

nán yǐ

1/1

nán yǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hard to (predict, imagine etc)

Một số bài thơ có sử dụng