Có 1 kết quả:

nán fēn nán jiě

1/1

Từ điển Trung-Anh

to become caught up in an irresolvable situation (idiom)