Có 1 kết quả:

nán chī

1/1

nán chī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unpalatable