Có 1 kết quả:

nán hē

1/1

nán hē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unpleasant to drink