Có 1 kết quả:

nán hē ㄋㄢˊ ㄏㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

unpleasant to drink