Có 1 kết quả:

nàn mín

1/1

nàn mín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

refugee