Có 1 kết quả:

Yǔ shān qū

1/1

Yǔ shān qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yushan district of Ma'anshan city 馬鞍山市|马鞍山市[Ma3 an1 shan1 shi4], Anhui