Có 1 kết quả:

xuě dì chē

1/1

xuě dì chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

snowmobile