Có 1 kết quả:

Xuě yuè Shān

1/1

Xuě yuè Shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Seoraksan, mountain near Sokcho, South Korea