Có 1 kết quả:

Xuě dùn

1/1

Xuě dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar