Có 1 kết quả:

Yún fú shì

1/1

Yún fú shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yunfu prefecture level city in Guangdong province 廣東省|广东省[Guang3 dong1 sheng3] in south China