Có 1 kết quả:

yún chuāng wù kǎn ㄩㄣˊ ㄔㄨㄤ ㄨˋ ㄎㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cloud around the window, mist on the threshold (idiom); tall building with the windows in the clouds