Có 1 kết quả:

yún dòu

1/1

yún dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 芸豆[yun2 dou4]