Có 1 kết quả:

yún dòu ㄩㄣˊ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 芸豆[yun2 dou4]