Có 1 kết quả:

líng chī

1/1

líng chī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) snack food