Có 1 kết quả:

líng dǎ suì qiāo

1/1

líng dǎ suì qiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to do things in bits and pieces (idiom); piecemeal work