Có 1 kết quả:

líng sàn

1/1

líng sàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

scattered