Có 1 kết quả:

líng xīng

1/1

líng xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fragmentary
(2) random
(3) bits and pieces
(4) sporadic

Một số bài thơ có sử dụng