Có 1 kết quả:

líng hào

1/1

líng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) bottom (in a homosexual relationship)