Có 1 kết quả:

Léi kè yǎ wèi kè

1/1

Léi kè yǎ wèi kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Reykjavik, capital of Iceland