Có 1 kết quả:

Léi kè yǎ wéi kè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Reykjavik, capital of Iceland (Tw)