Có 1 kết quả:

Léi sī lìng

1/1

Léi sī lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Riesling (grape type)