Có 1 kết quả:

Léi · Luó mǎ nuò ㄌㄟˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄋㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ray Romano (1957-), US actor and comedian