Có 1 kết quả:

Léi nuò ā

1/1

Léi nuò ā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Renoir (name)
(2) Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), French impressionist painter