Có 1 kết quả:

léi hōng

1/1

léi hōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sound of thunder