Có 1 kết quả:

diàn xìn hào

1/1

diàn xìn hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electrical signal