Có 1 kết quả:

diàn lì

1/1

diàn lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) electrical power
(2) electricity