Có 1 kết quả:

diàn lì jī chē ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

electric locomotive