Có 1 kết quả:

diàn chàng

1/1

diàn chàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gramophone
(2) record player