Có 1 kết quả:

diàn zǐ qín ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄑㄧㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

electronic keyboard (music)