Có 1 kết quả:

diàn zǐ huán bǎo tíng ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄊㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

"electrical junk center", site for re-processing of old electrical and electronic equipment