Có 1 kết quả:

diàn hú hàn

1/1

diàn hú hàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electric arc welding